Internet-Test е онлайн система за оценяване, в реално време и дистанционно, за психологичен анализ на данните и генериране на доклади, които могат да бъдат използвани веднага. Системата няма аналог в България и позволява да се управляват и администрират тестове за оценяване от всяко място и по всяко време.

Самостоятелна администрация